vandring-fjallen-konferens

Cykling

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
  at Umbraco.Core.Persistence.FaultHandling.RetryPolicy.<>c__DisplayClass20_0.<ExecuteAction>b__0()
  at Umbraco.Core.Persistence.FaultHandling.RetryPolicy.ExecuteAction[TResult](Func`1 func)
  at Umbraco.Core.Persistence.Database.OpenSharedConnection()
  at Umbraco.Core.Persistence.Database.BeginTransaction(IsolationLevel isolationLevel)
  at Umbraco.Core.Scoping.Scope.get_Database()
  at Umbraco.Core.Services.IdkMap.GetIdForKey(Guid key, UmbracoObjectTypes umbracoObjectType)
  at Umbraco.Core.Services.EntityService.GetIdForKey(Guid key, UmbracoObjectTypes umbracoObjectType)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.TypedMedia(Guid id)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.TypedMedia(Udi id)
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.ValueConverters.MediaPickerPropertyConverter.ConvertSourceToObject(PublishedPropertyType propertyType, Object source, Boolean preview)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty.get_Value()
  at Umbraco.Web.PublishedPropertyExtension.GetValue[T](IPublishedProperty property, Boolean withDefaultValue, T defaultValue)
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue[T](IPublishedContent content, String alias)
  at Mirror.Umbraco.Web.Business.Factories.CustomGridEditorViewModelFactory.CreatePageImageGalleryModel(IPublishedContent currentPage) in C:\_Dev\Projects\_Customers\Fjallkonferens\fjallkonferens\_src\Mirror.Umbraco.Web\Business\Factories\CustomGridEditorViewModelFactory.cs:line 299
  at Mirror.Umbraco.Web.Controllers.GridEditors.PageImageGallerySurfaceController.PageImageGallery() in C:\_Dev\Projects\_Customers\Fjallkonferens\fjallkonferens\_src\Mirror.Umbraco.Web\Controllers\GridEditors\PageImageGallerySurfaceController.cs:line 20
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
ClientConnectionId:00000000-0000-0000-0000-000000000000
Error Number:-1,State:0,Class:20
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in d:\WebSites\UmbracoSites\fjallkonferens2018.utv.mirror.se\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\WebSites\UmbracoSites\fjallkonferens2018.utv.mirror.se\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

Cykla på natursköna leder eller susa utför downhilleden

Med Wagrain som bas når du många natursköna leder för mountainbike. Det finns mer än 330 km cykelvägar och turer upp till 1 480 möh. Njut av vacker miljö, besök på mysiga restauranger med klassisk österrikisk mat. För den mer våghalsiga finns det en mycket bra mountainbike park.

 

Tips

Om du vill ha en mer lugn och nära till naturen upplevelse får du absolut inte missa cykling vid sjön Jägersee. Sjön Jägersee är en upplevelse i sig med en trevlig restaurang (restaurang Jägersee) precis vid sjöns kant och väl värt ett besök.

 

Förfrågan
ELLER RING: 0280-207 00

HITTA HIT

VI KAN GARANTERA EN LYCKAD KONFERENS

Hej!

Jag heter Caroline och jag hjälper dig gärna att pussla ihop din konferens


RING 0280-207 00
ELLER SKICKA E-POST